Spørgsmål og svar

Hvilke opgaver klarer bedemanden?

Vi har erfaringen og har i situationen det fornødne overblik, og vi klarer alt det praktiske i forbindelse med en begravelse eller bisættelse:

 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden (1)
 • Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning
 • Levering af kiste og urne
 • Bestilling af kistedekoration og blomster
 • Ilægning i kiste, iklædning samt evt. fremvisning
 • Kørsel med rustvogn
 • Assistance ved begravelseshøjtideligheden
 • Aftaler med kirkegård
 • Søger begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, fagforening, sygeforsikring, evt. begravelseskasse m.m.
 • Formidle kontakt til stenhugger
 • Evt. transport af blomster til gravsted og urne til kirkegård
 • Sørger for betaling/udlæg for ydelser fra andre leverandører og offentlige institutioner

(1) Begravelsesmyndigheden anmelder dødsfaldet til:

 • CPR-registret (dødsfaldet registreres)
 • Skifteretten (adviseres om afdødes forhold i bl.a. ATP, Dyrtidsfonden, Centralregistret for Testamenter, de fleste banker m.m.
 • Kommunen
Hvad skal jeg medbringe til samtalen med bedemanden?

Det er ikke nødvendigt at medbringe dåbs/fødsels-attest til mødet med bedemanden. Afdødes sygesikringsbevis er heller ikke nødvendigt. Det er en god idé, hvis du har mulighed for, at medbringe det tøj som afdøde evt. skal have på i kisten.

Hvilke opgaver skal jeg selv klare efter dødsfaldet?

Her bringes nogle stikord: Opsigelse af bolig, kontakte afdødes bank, avis, telefon, licens, kabel-tv, leje af forskelligt udstyr, klubber, fx bogklub, madudbringning, returnering af medicin, bibliotek.

Kan jeg frit vælge kirke?

Nej. Som Hovedregel skal højtideligheden foregå i den kirke, som ligger i afdødes bopælssogn – altså der, hvor afdøde er folkeregistreret.

Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn afdøde hører til, kan du altid kontakte os, så skal vi nok hjælpe dig.

Der kan dog dispenseres for denne regel, hvis der er en tilknytning til en anden kirke. Dette afgøres af præsten i den ønskede kirke. Lad os hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til dette. Vi kender kirker, præster, kordegne, gravere m.m. i Albertslund, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby og Rødovre særdeles godt. Som den mest lokale bedemand på Vestegnen, har vi igennem mere end 32 år opbygget et kæmpe lokalkendskab.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at stå for begravelsen?

Kontakter hurtigst muligt afdødes kommune, som så overtager opgaven. Vi har stor erfaring med kommunale bisættelser, så du kan med fordel ringe til os på 43640088, så skal vi nok guide dig videre.

Hvordan ved jeg, om det er en god bedemand?

Vi anbefaler altid, at du enten ringer og snakker med bedemanden, eller får et personligt møde. Her har du mulighed for at få stillet og besvaret de spørgsmål du måtte sidde med. En god kundeoplevelse handler også om kemi. Ønsker du så ikke, at benytte vores bedemandsforretning, har det ikke kostet andet, end lidt af din tid.

Til gengæld fraråder vi på det kraftigste, at du benytter de portaler på nettet, der tilbyder dig, at finde den bedste bedemand til dig.

De anbefaler kun de bedemænd der vil betale for at samarbejde med dem. Du har aldrig mulighed for selv, at finde ud af, hvilke bedemandsforretninger de anbefaler, da de kun oplyser om det, hvis du indgår en aftale med dem.

Disse såkaldte "forbruger-portaler", lever af, at skabe utryghed for de pårørende, ved at komme med historier om, hvor galt det kan gå hos den lokale bedemand. Det er udokumenteret og falske påstande, som de beskriver på deres hjemmeside.

De påstår, at de tester landets bedemænd hver uge på pris og kvalitet. Dette er desværre ikke korrekt. Med fem bedemandsforretninger på Vestegnen, er vi aldrig blevet testet af nogen fra denne portal. Og hvorfor er vi så ikke det??Det er vi ganske enkelt ikke, fordi vi ikke ønsker, at "købe" vores kunder hos et unødvendigt mellemled.

Deres anbefaling af, hvilken bedemand du skal vælge, er alt andet end uvildig. Det handler ene og alene om, at de driver en forretning, og pengene kommer fra de bedemænd, der er villige til at købe deres kunder.

Hvis afdøde har testamenteret sit legeme til Anatomisk Institut?

Personer, der har testamenteret deres legeme til Anatomisk Institut (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet), skal køres derind senest 4 døgn efter dødstidspunktet. Der er ofte mulighed for, at afholde en bisættelse inden, hvis det kan ske inden 4 døgn. Når afdøde ankommer til Anatomisk Institut, afgøres det videre forløb. Der kan gå fra 24 timer til 2 år, inden vi får besked på at hente afdøde. Der kan også holdes en bisættelse, efter at Instituttet er færdige med deres undersøgelser.
Hvis afdøde køres til Anatomisk Institut, betaler Instituttet for transport med rustvogn. Vi undersøger altid, at afdøde er registreret hos Anatomisk Institut, inden vi kører derind, så du undgår unødvendige udgifter.

I vores bedemandsforretning i Albertslund har vi vores eget moderne kølerum. Det giver os mulighed for, at få afdøde hurtigt på køl, hvis dødsfaldet sker i eget hjem, plejehjem eller hospice.

Hvad er en borgerlig begravelse?

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller selv ikke ønskede en kirkelig begravelse eller bisættelse, kan vi hjælpe med at arrangere en borgerlig højtidelighed. Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig højtidelighed skal foregå, bortset fra, at almindelig sømmelighed skal overholdes. En borgerlig bisættelse eller begravelse kan for eksempel foregå i et sygehuskapel, krematoriekapel eller derhjemme. 
Vi har stået for rigtig mange borgerlige bisættelser, og er eksperter på dette område. Vi har selvfølgelig mulighed for at medbringe transportable højttalere, projektor og lærred, downloade playlister på Spotify eller itunes. Dette er ikke forbundet med nogen udgift for dig, så lad os hjælpe dig, så det bliver en fin og minderig afsked.

Hvis du har lyst til, at den borgerlige bisættelse skal afholdes hjemme, kan vi også være behjælpelige med dette. Vi kan tilbyde (dog mod betaling), at levere "fold ud" pavillon, stole, borde og duge. Ring eller skriv til en af vores bedemandsforretninger på Vestegnen, så hjælper vi dig med dette.

Hvordan er det med efterlevelseshjælp?

Det er muligt for ægtefællen/samboen at ansøge kommunen om denne hjælp, hvis indtægten eller formuen er beskeden. På borger.dk findes de nærmere regler og et ansøgningsskema. I søgefeltet indtastes ordet “efterlevelseshjælp”.

Kan asken spredes over havet?

Ja. Hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Hvis denne erklæring ikke foreligger, skal det sandsynliggøres overfor begravelsesmyndigheden, dvs. den lokale sognepræst, at det var afdødes ønske, at få asken spredt. Præsten/kordegnen tager så stilling til, om ønsket kan opfyldes. Erklæringen kan skrives på almindeligt papir og skal indeholde navn, adresse og CPR-nr. Det er de færreste mennesker, der får udfyldt denne erklæring i mens tid er, men vi har en erklæring liggende, som du kan underskrive, og så sørger vi for, at tilladelsen altid bliver givet.

Det er ikke noget krav, at der skal sejles ud på åbent hav for at sprede asken. Dette må godt gøres fra bredden eller en badebro. Vi har stor erfaring i, hvordan spredning af aske over havet skal foregå. Husk også, at du aldrig skal købe en urne der er beregnet til at opløse sig selv i vandet, hvis en bedemand måtte tilbyde dig denne mulighed. Det er strengt forbudt, at kaste en urne i havet. Låget skal altid af urnen og asken efterfølgende hældes ud i havet.

Erklæringen kan også udskrives her »

ca3

Er der spørgsmål, som du ikke har fået svar på. Så kontakt os på telefon 43 64 00 88.

Kontakt os for et uforpligtende møde
- døgnet rundt på tlf. 43 64 00 88 eller skriv til os på info@bedemanden.nu
Kontakt os for et
uforpligtende møde
- døgnet rundt på
tlf. 43 64 00 88
Eller send en e-mail
til info@bedemanden.nu