Spørgsmål & Svar

Her giver vi svar på spørgsmål, som ofte stilles. Klik på spørgsmålene for at hoppe ned til dem. Følgende spørgsmål belyses nedenfor:

Hvilke opgaver klarer bedemanden?
Vi har erfaringen og har I situationen det fornødne overblik, og vi klarer alt det praktiske i forbindelse med en begravelse:

 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden (1)
 • Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning
 • Levering af kiste, ligklæder, urne
 • Bestilling af kistedekoration og blomster
 • Ilægning i kiste, iklædning samt evt. fremvisning
 • Kørsel med rustvogn
 • Assistance ved begravelseshøjtideligheden
 • Aftaler med kirkegård
 • Søger begravelseshjælp fra kommune, fagforening, sygeforsikring m.m.
 • Formidle kontakt til stenhugger
 • Evt. transport af blomster til gravsted og urne til kirkegård
 • Sørger for betaling/udlæg for ydelser fra andre leverandører og offentlige institutioner

(1) Begravelsesmyndigheden anmelder dødsfaldet til:

 • CPR-registret (dødsfaldet registreres)
 • Skifteretten (adviseres om afdødes forhold i bl.a. ATP, Dyrtidsfonden, Centralregistret for Testamenter, de fleste banker m.m.
 • Kommunen

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med bedemanden?
Det er ikke længere nødvendigt at medbringe dåbs/fødsels-attest til mødet med bedemanden. Afdødes sygesikringsbevis er heller ikke nødvendigt. Det er en god idé, hvis du har mulighed for, at medbringe det tøj som afdøde evt. skal have på i kisten.

Hvilke opgaver skal jeg selv klare efter dødsfaldet?
Her bringes nogle stikord: Opsigelse af bolig, tale med bank, avis, telefon, licens, kabel-tv, leje af forskelligt udstyr, klubber, fx bogklub, madudbringning og bibliotek.

Hvor stor er begravelseshjælpen?
Klik her og se mere 

Kan jeg frit vælge kirke?
Nej. Som grundregel skal højtideligheden foregå i den kirke, som ligger i afdødes bopælssogn – altså der, hvor afdøde er folkeregistreret.

Er der tvivl om tilhørsforhold, kan sognet findes ved at trykke her >>

Der kan dog dispenseres for denne regel, hvis der er en stærk tilknytning til en anden kirke. Dette afgøres af præsten i den ønskede kirke.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at stå for begravelsen?
Kontakter hurtigst muligt kommunen, som så overtager opgaven. De mister så enhver indflydelse på begravelsen.

Hvilke salmer bruges til en begravelse?
På salmebogen.dk findes mere end 100 forslag til salmer. Normalt synges der tre salmer under en højtidelighed. Præsten hjælper også gerne med at vælge.

Hvis afdøde har testamenteret sit legeme til Anatomisk Institut?
Personer, der har testamenteret deres legeme til Anatomisk Institut, skal hurtigst muligt overføres. Dog er der oftest mulighed for at holde en bisættelses inden, hvis det kan ske inden 4 døgn. Når afdøde ankommer til Anatomisk Institut, afgøres det videre forløb. Der kan gå fra 24 timer til 2 år, inden vi får besked på at hente afdøde. Der kan også holdes en bisættelse, efter at Instituttet er færdige med deres undersøgelser.

Hvad er en borgerlig begravelse?
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller selv ikke ønskede en kirkelig begravelse, kan vi hjælpe med at arrangere en borgerlig begravelse. Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig højtidelighed skal foregå bortset fra, at almindelig sømmelighed skal overholdes. En borgerlig begravelse kan for eksempel foregå i sygehuskapel, krematoriekapel eller derhjemme. Ceremonien kan indeholde CD-musik, live musik, tale, sang osv.

Hvordan er det med efterlevelseshjælp?
Det er muligt for ægtefællen/samboen at ansøge kommunen om denne hjælp, hvis indtægten eller formuen er beskeden. På borger.dk findes de nærmere regler og et ansøgningsskema. I søgefeltet indtastes ordet “efterlevelseshjælp”.

Kan asken spedes over havet?
Ja. Hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Hvis denne erklæring ikke foreligger, skal det sandsynliggøres overfor begravelsesmyndigheden, dvs. den lokale sognepræst, at det var afdødes ønske at få asken spredt. Præsten tager så stilling til, om ønsket kan opfyldes. Erklæringen kan skrives på almindeligt papir og skal indeholde navn, adresse og CPR-nr.

Erklæringen kan også udskrives her